Zapoznaj się z zasadami konkursu Poznaj rossnet.pl

Zasady konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Rossmanna i rossnet.pl oraz członkowie ich rodzin.
 2. Konkurs polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na 3 pytania konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która zaloguje się na portalu rossnet.pl i wyrazi zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz prześle drogą elektroniczną do Rossmanna za pomocą aktywnego formularza odpowiedzi na zadane pytania do 26 listopada do godz. 12:00. Zgłoszenia konkursowe, które wpłyną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.
  Uwaga! Czas przesłania formularza na serwer Portalu zapisany zostanie w momencie kliknięcia przycisku „Następne”, znajdującej się w formularzu konkursowym przy ostatnim pytaniu konkursowym.
 4. Formularz konkursowy będzie dostępny na stronie Portalu pod adresem http://www.rossnet.pl/konkursy/poznaj_rossnet
 5. Uczestnik konkursu może tylko jednokrotnie udzielić odpowiedzi korzystając z tego samego konta e-mail. Pozostałe identyczne zgłoszenia zostaną automatycznie odrzucone przez serwer Portalu.
 6. Konkurs wygrywa 50 osób, których formularze konkursowe z prawidłowymi odpowiedziami zostaną zarejestrowane na serwerze Portalu jako 1, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, 2250, 2300, 2350, 2400, 2450, 2500.
 7. W przypadku mniejszej ilości osób spełniających warunki punktu 6 Zasad konkursu, pozostałe nagrody nie zostaną rozdane.
 8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Jury Konkursu powołane z grona redakcji Portalu, w składzie Bolesław Samodulski, Katarzyna Dębska, Adam Kołaciński. Do zadań Jury należy wyłonienie zwycięzców spośród osób zapisanych na serwerze Portalu oraz przyznanie nagród określonych niniejszym Regulaminem.
 9. Wyniki Konkursu wraz z prawidłowymi odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie Portalu w dniu 28 listopada. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Weź udział w konkursie poznaj rossnet.pl!
Oceń artykuł:
Kategorie: , , , , ,